en gemensam digital mötesplats

En mötesplats där det är enkelt att söka och finna svar, ingå i ett nätverk, uppdatera dig om utbildningsalternativ, forskning och behandlingar.  Du kan leta jobb eller berätta att du är tillgänglig för marknaden. Delta i ett seminarium eller en kurs som någon erbjuder. Möjligheterna är många och spännande. Vet in Focus ska vara en katalysator och en inspiratör i hållbarhetsfrågor, utmana, utbilda och utveckla. Premiera engagemang, vilja och kunskap med stipendier, sponsra med utbildning eller med resurser för ett projekt m.m.

 

Med hållbarhet i fokus vill Vet in Focus förmedla kunskap och information via ett forum med tvärperspektiv som gör det möjligt att ta del av aktuell information snabbt och enkelt. Vet in Focus blir ett ”levande och uppdaterat dokument” om det som händer i branschen.

 

Här delas information, det diskuteras och skapas nätverk.  Kommunikation mellan människor är den mest naturliga och snabbaste vägen till motivation, inspiration och kunskap. Med engagerade  medlemmar skapar vi en mötesplats för dagens såväl som för morgondagens medarbetare i den veterinära sektorn. Tillsammans ska vi bli en katalysator som främjar samsyn och motivation för att ta avstamp i frågor som pekar på och lyfter fram hållbarhetsperspektivets fördelar.

gallery/vet in focus_huvud_.net_ny

FÖR VEM?

 

Besökare/Läsare; intresserade.

Besökare/Aktiva; alla som arbetar eller forskar inom den veterinära branschen och är intresserade av att dela kunskap, erfarenhet och information.

Folk i branschen; universitet, forskningsenheter, utbildnings-verksamheter, journalister, skribenter, forskare, m.fl.

Sök och erbjud arbete/praktikplats; 

Vet in Focus blir en mötesplats även för dem som söker medarbetare alternativt söker arbete.

Annonsörer; Leverantörer som aktivt säljer produkt eller tjänst inom B2B i den veterinära sektorn.

Vi skapar, en unik digital mötesplats för alla aktörer verksamma inom djuromsorg och veterinärbranschen. Begreppet hållbar utveckling slog igenom i samband med Brundtlandrapporten 1987. Syftet med den rapporten var att lyfta fram hur vi ska hushålla med planetens resurser i den allt snabbare utvecklingstakt vi lever i och av. 

 

Vi vill peka på möjligheter, informera om risker, nå ut till fler och sprida information och kunskap om hur, när och varför vi måste sätta ett hållbarhetsperspektiv på det vi gör för att bevara vår miljö och vår natur för kommande generationer. Här möts forskning, utbildning, produktion och vård i samma rum och vår målsättning är att skapa en positiv samsyn i och kring dessa frågor. 

 

Det finns ett uttryck som heter ”tvärvetenskapligt arbetssätt”, här finns behov för ett sådant med en digital mötesplats som bjuder in alla i den veterinära branschen på tvären. Effekten blir inkludering, inte uppdelning, Branschens möjligheter till informations och kunskaps-spridning är begränsad eftersom sökvägarna är smala och i många fall kräver en status via arbetsgivare, yrke eller utbildning.    

om oss

kofi annan

FN's generlsekreterare har sagt:

”Vår största utmaning i det nya århundradet är att ta en idé som upplevs som abstrakt – hållbar utveckling – och göra det verkligt för alla världens människor.”                                                       

Att synliggöra goda exempel och uppmuntra samarbete är en bra början för att påskynda hållbar djurvård och utveckling  ytterligare.

Samsyn i frågor som berör vår nuvarande generation, de kommande generationerna och vår gemensamma framtid och överlevnad. Vi ska arbeta för och med en professionell respektfull omvårdnad om våra djur och vår planet. Hushålla med jorden resurser och i varje aktiv insats vi gör se resultatet med blicken lyft mot dem somska bära hållbarhetens stafettpinne i kommande generationer.

vår VÄRDEGRUND

Medlemskap erbjuds alla veterinär och rehab kliniker, universitet och utbildningsaktörer samt företag som producerar och levererar till branschen och som vill stödja och uppmuntra arbetet med hållbarhetsfrågor genom sitt medlemskap.

 

Den erlagda medlemsavgiften ska användas till premiering av insatser som påverkar och inspirerar branschen att arbeta för och med en hållbar utveckling över tid.

 

  • Stipendier som delas ut i samarbete med  universitet eller annan utbildningsenhet samt företag eller annan aktör.
  • Premiering av forskningsresultat som genererar positiv hållbar utveckling.
  • Premiering av produktutveckling som gagnar ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet över tid.
  • Premiering av projekt som ligger i linje med Vet in Focus vision och mål.
  • Ideella insatser och projekt som främjar utsatta djur.

 

VAD INNEBÄR MEDLEMSKAP?

MEDLEMSAVGIFTER

Anställda per

företag/klinik      Pris per år

0–5                           900 SEK

6–10                       1 400 SEK

11–25                      2 500 SEK

26–50                    4 300 SEK

51–99                     7 500 SEK

100–199                 8 900 SEK

200–999               9 900 SEK

1 000–                   Enligt offert

 

 

Här byggs ett nätverk för er som vill nå ut i branschen. Alla leverantörer som aktivt säljer produkt eller tjänst inom B2B i den veterinära sektorn är välkomna som annonsörer hos Vet in Focus. 

 

För annonsörer

PRISLISTA

Helt paket

Egen sida + Banner, 12 månader.

Medlemskap krävs. 39 490 SEK

 

Banner + Inforuta, 12 månader

Medlemskap krävs. 14 220 SEK

 

Banner + Inforuta, 6 månader

Medlemskap krävs. 8 295 SEK

 

Banner + Inforuta, 3 månader

Medlemskap krävs. 4 740 SEK

 

Banner + Inforuta, 1 månad

Medlemskap krävs. 1 975 SEK

 

Tilläggstjänst 4 500 SEK

 

Priserna är exkl. moms och reklamskatt.

 

Vi välkomnar alla sponsorer med hållbarhetstänk som vill medverka till att föra branschen framåt.

sponsring skapar möjligheter

Sponsoralternativ

Anpassade lösningar tas fram vid förfrågan.

Kontakta oss gärna för frågor och medlemskap

Namn  
E-post  
Meddelande  
 

Cecilia Gidlund

CDI Candouit AB / VetinFocus

Hedbergska Huset

Nordlinds väg 95

SE 217 73 Malmö

+46 (0)70 544 12 61

cecilia@candouit.se

info@vetinfocus.com

candouit.se / vetinfocus.com